Tabella

PRODOTTI VENDUTI 2013 2014 2015 2016 2017
Steri da 25 cm 15 110      
Steri da 33 cm 157 734      
Steri da 50 cm 32 178      
Totale steri al dettaglio 204 1'022 1'372 1'468  
Totale camion al dettaglio          
           
Totale steri all'ingrosso 59 449 498 466  
Totale camion all'ingrosso          
           
Totale Steri venduti  263 1'471 1'878 1'934  
           
Totale sacchi carbonella da 4 kg - 2'025 3'331    
Totale sacchi carbonella da 10 kg -   269     42    
           
           
           

Ultime notizie

Ricerche effettuate